ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 4-6, Λάρισα, Λάρισας Τ.Κ.: 41221

Τηλέφωνο: 2411810472

Κινητό: 6974814397 - 6974708167

E-mail: l.a.ctricity1@gmail.com

Υπεύθυνος: ΚΟΥΜΑΝΤΖΕΛΗΣ Α. - ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ Α.

Τηλέφωνο υπεύθυνου: 6974814397-6944177077

Κατηγορία: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Επισκεψιμότητα: 17523

Ιστοσελίδα: http://www.lactricity-rohi.gr